Vitaal leiderschap voor manager


Voor een leidinggevende is het van belang om zich bewust te zijn van de behoeften van medewerkers, negatieve signalen zo snel mogelijk op te merken en uiteindelijk daar actie op te nemen. Een vitale leider kijkt naar factoren die energie geven en die de ervaring van werkplezier, vitaliteit en werkgeluk bevorderen. Hiermee vermijd je voorkombare werkstress. Dit is de kern van het doel van vitaal leiderschap voor leidinggevenden. Hoe je dit doet ontdek je in de training vitaal leiderschap.  

Deze managementtraining voor leidinggevenden heeft een unieke basis door de integrale benadering van diverse disciplines (psychologie, neuro wetenschappen, communicatiewetenschappen, Arbowetgeving, leefstijlgeneeskunde etc.). In eerste instantie krijgen leidinggevenden inzicht in de belangrijkste thema's op het vlak van vitaliteit, geluk en leefstijl. Dit is essentieel om uiteindelijk anderen hierin effectief te kunnen begeleiden. Daarna worden zij getraind in hoe zij vitale teams kunnen bouwen en hiermee zelf invloed uitoefenen op de vitaliteit en werkplezier van medewerkers, het versterken van vitale communicatie en op preventie van verzuim in het team.  

Het uitgangspunt van dit programma is het leren verminderen van stressrisico’s, door o.a. bewust om te gaan met doelen, oplaadpunten (focusmethodiek) en mensen (vitale communicatie en hiermee zelf creëren van energiebronnen).

Het programma start met een intakegesprek aan de hand van een online ingevuld geluksrapport, de CHAP, welke inzicht geeft in alle aspecten op het vlak van vitaliteit en geluk of een persoonlijkheidsrapport op basis van Disc methodiek. Eigen reflectie, visie en doelen komen hierin naar voren. 

Het programma wordt verder samengesteld op basis van de vraag en kan bestaan uit de volgende onderwerpen:

  1. Vergroten van kennis m.b.t. verzuim, vitaliteit en geluk
  2. Invulling geven aan vitaal leiderschap
  3. Versterken van coachingsvaardigheden en gespreksvaardigheden op het vlak van vitaal leiderschap
  4. Leren om anderen te inspireren; bijvoorbeeld door het veranderen van het eigen gedrag op gewenste vitaliteitsonderwerpen
  5. Verzuimbegeleiding en arbowetgeving

..