Vitaal leiderschap voor de manager


Voor een leidinggevende is het van belang om zich bewust te zijn van de behoeften van medewerkers, negatieve signalen zo snel mogelijk op te merken en daar actie op te nemen. Hiermee werk je actief aan een succesvol, vitaal team. Een vitale leider kijkt naar factoren die energie geven en die de ervaring van werkplezier, vitaliteit en werkgeluk bevorderen. Hiermee vermijd je voorkombare werkstress. Dit is de kern van het doel van vitaal leiderschap voor leidinggevenden. Hoe je dit doet ontdek je in de training vitaal leiderschap.  

Deze managementtraining voor leidinggevenden heeft een unieke basis door de integrale benadering van diverse disciplines (psychologie, neuro wetenschappen, communicatiewetenschappen, Arbowetgeving, leefstijlgeneeskunde etc.). De training bestaat uit 5 modules van 3,5 uur. Leidinggevenden krijgen inzicht in de belangrijkste thema's op het vlak van vitaliteit, geluk en leefstijl. Dit is essentieel om uiteindelijk anderen hierin effectief te kunnen begeleiden. Zij worden getraind in hoe zij vitale teams kunnen bouwen en zelf invloed uit kunnen oefenen op de vitaliteit en het werkplezier van medewerkers.

Het doel van dit programma is het leren verminderen van stressrisico’s, door o.a. bewust om te gaan met doelen, oplaadpunten (focusmethodiek) en mensen (vitale communicatie en hiermee zelf creëren van energiebronnen).

Het programma start met een intakegesprek aan de hand van een online ingevuld geluksrapport, de CHAP, welke inzicht geeft in alle aspecten op het vlak van vitaliteit en geluk of een persoonlijkheidsrapport op basis van Disc methodiek. Eigen reflectie, visie en doelen komen hierin naar voren. 

Het programma bestaat uit 5 modules en de inhoud kan eventueel op maat worden bijgesteld op basis van de specifieke vraag van de organisatie. De inhoud van de training Vitaal leiderschap bestaat uit de volgende modules:

 1. Module: Vitaliteit, geluk en leefstijl
  • Vitaliteit en geluk
  • Gezondheidsklachten en leefstijl
  • Stress reguleren: herstel/actie stand; Focusmethode
  • Timemanagement/energiemanagement
  • Belang van doelen stellen
 2. Module: Gedragsverandering en het brein
  • Gedragsverandering; het brein anders beïnvloeden
  • 5 G model; effecten van gedachten
  • Belemmerende overtuigingen omzetten
  • Slachtoffergedrag versus verantwoordelijkheid nemen
  • Luisteren op niveau 1,2,3
 3. Module: Individuele relaties versterken
  • Werken met 4 Persoonlijkheidsstijlen van Jung
  • Communicatie met de 4 persoonlijkheidsstijlen
  • Relatiemodel; Partnerschap creëren; contact maken, overeenstemming, conflict als onderdeel van iedere relatie (4D model toepassen)
 4. Module: Leefstijl beïnvloeden; visie op vitaal zijn
  • Eigen leefstijl beïnvloeden ; wat is mijn visie
  • Kennis vergroten op alle leefstijlgebieden: voeding, slapen, ademhaling, bewegen, toxiciteit
  • Beïnvloeden van leefstijl bij medewerkers; wat is je doel, wat zijn grenzen, wat is je voorbeeld?
  • Creëren vitaal team; eigen plan van aanpak maken
 5. Module: Vitale teams creëren; Coachen op vitaal leiderschap
  • Effectief communiceren; neutraal en geweldloos
  • Coachen op Vitaal gedrag
  • GROW-model toepassen
  • Groepsdynamiek positief beïnvloeden; verbinding, voldoening en veiligheid

De trainingen voor leidinggevende zijn op HBO niveau vormgegeven. Er wordt een optimaal resultaat behaald in groepen van maximaal 12 deelnemers. Tussen de trainingen wordt er gemiddeld genomen twee uur tijd geïnvesteerd in het lezen van nieuwe informatie, video's kijken en opdrachten uitwerken. Hiermee worden de inzichten, verkregen tijdens de training, verdiept en in de praktijk toegepast. Studiemateriaal wordt digitaal aangeleverd en afgestemd op de inhoud van de training. Het E-book Vitaal leiderschap, een andere kijk op je energiebalans, is de basis van het studiemateriaal..