SelfCare


De Vitaliteitstraining van Vitality-works is gericht om zorg voor jezelf als uitgangspunt te nemen voor een gezonde balans; SelfCare noemen we  dit. De training is gericht op het inspireren van deelnemers om verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde, vitale en gelukkige leefstijl. we leren hen hoe vebanden liggen tussen eigen overtuigingen, gedachten, gedrag, relatie met jezelf en anderen en kiezen voor gezonde gewoonten. Door het bewust maken van eigen keuzes en het nemen van eigen verantwoordelijkheid, wordt men krachtiger en gezonder.

De trainingen zijn helder, concreet en heel praktisch en tegelijkertijd gericht op diepgang. De opbouw is gericht op transformatie van gedrag. We maken deelnemers bewust van hun mogelijkheden om uit de automatische pilot te stappen en gedachten en situaties anders te gaan bekijken. Ze zetten zichzelf een nieuwe positieve bril op.

Zij gaan met hun doelen aan de slag. Er wordt gewerkt aan nieuwe gewoonten en gedragingen om meer balans te bereiken. Stresssituaties in ons leven hebben altijd een grondslag in relaties, dus werken aan vitale communicatie is een must als het gaat om vitaal leiderschap. Door eerlijk, open, kwetsbaar te durven zijn naar jezelf en de ander geef je jezelf toestemming om te mogen leren en jezelf belangrijk te vinden. Door het ontwikkelen van vaardigheden om op een gelijkwaardig niveau met elkaar te communiceren wordt de samenwerking in de organisatie versterkt. Concrete kennis delen over wat voeding, bewegen, ontspannen en herstel doet met je cellen en organen op lange termijn, zet deelnemers in beweging op het vlak van gezonde gewoonten voor zichzelf.

De trainingen van Vitality-works onderscheiden zich doordat er ook gewerkt wordt op het vlak van belemmerende overtuigingen/gedachten. Deze liggen ten grondslag aan negatief en passief gedrag. In plaats van alleen te trainen op wat je anders moet doen in effectieve communicatie gaan wij eerst samen kijken naar de oorzaken van deze conflicten in ons zelf en wat ons eigen aandeel hierin is. Door belemmeringen in onszelf om te zetten naar effectieve overtuigingen en gedragingen, leer je hoe je brein werkt en hoe je stapsgewijs je gedachten kunt veranderen door breintraining.

De trainingen SelfCare worden modulair samengesteld  op basis van de vraag van de organisatie. Een module duurt 3,5 uur:

  • Selfcare 1- Leefstijl: Voeding, bewegen, slapen, ontspanning, toxiciteit, hoe verander je ongezonde gewoonten?
  • Selfcare 2- Actie/herstel: Stressregulering op het werk/prive, doelen stellen  en tijd/energiemanagement.
  • Selfcare 3-Emotionele veerkracht: Relatie met jezelf: Werking van het brein, belemmerende/effectieve overtuigingen, gedrag transformeren, afspraken met jezelf nakomen, positieve en neutrale gedachten.
  • Selfcare 4- Mentale veerkracht: Relatie met de ander: persoonlijkheids-stijlen, relatiemodel, vitale communicatie, afspraken maken.