Teamcoaching


Teamcoaching is van grote waarde als je gedragsverandering wilt. Teamleden gaan hun eigen rol zien. Een team leert in teamcoachsessies hoe vitaal samenwerken kan bijdrage aan het vergroten van het werkplezier en de teamprestaties te verhogen. Het legt de focus niet op de individuele leden maar op het ‘teamsysteem’ als geheel en de processen die daarin spelen. Bij stressregulatie op het werk speelt het teamsysteem een cruciale rol. Door hier aandacht aan te besteden kan er veel profijt worden gehaald uit het uitspreken, maken van nieuwe afspraken en op een andere wijze met elkaar gaan communiceren. Het effect is terug te zien in het werkplezier en energie, maar ook betere resultaten, hogere kwaliteit en uiteindelijk minder verzuim doordat stressfactoren afnemen.

Teamcoaching maakt, aan de hand van vitaliteitsonderwerpen, de krachten, kwaliteiten en remmende patronen van het team zichtbaar, waardoor er gericht gewerkt kan worden aan de gewenste verandering. Teamleden ontdekken hoe ze onbewust en ongewild de huidige realiteit in stand houden en wat er nodig is om de gewenste verandering te creëren. Tijdens teamsessies ontstaat er openheid, respect en vertrouwen. Wat eerder niet besproken werd wordt nu bespreekbaar gemaakt. Door de sessies neemt het bewustzijn toe, spreken teamleden elkaar aan op onproductieve patronen en leren zijn om bij te sturen met elkaar.

Daarnaast is het in teamverband bespreken van vitaliteitsonderwerpen met elkaar heel leerzaam aangezien men elkaar kan ondersteunen om eigen doelen te behalen. Hierdoor ontstaat meer binding onderling.

hoe gaan wij te werk?


welke wens hebben wij met elkaar?

De huidige wijze van samenwerking wordt onderzocht met elkaar. Wat gaat er goed en wat minder goed, waar kunnen we van leren, waar zouden we meer willen zien, waar werken we naartoe.

Het team leert vragen aan elkaar te stellen zodat teamleden gestimuleerd worden om naar zichzelf en de teampatronen te kijken. Oordelen bespreekbaar maken is een belangrijk leerdoel, evenals het verbinding blijven maken met elkaar. Met de verworven inzichten zal het team uiteindelijk zelf stappen kunnen zetten om succesvol te zijn.

versterken vitaal leiderschap

Teamcoaching richt zich op het versterken van vitaal leiderschap van ieder teamlid afzonderlijk door middel van eerlijke feedback en heldere afspraken om tot verbetering te komen. Er wordt gewerkt vanuit een positieve, resultaatgerichte invalshoek met als doel het bereiden van een win/win voor alle deelnemers. 

Specifieke thema's

  • Werken aan een gezonde leefstijl op het vlak van voeding, bewegen en ademhalen
  • Vitale communicatie versterken
  • Onderwerpen die te maken hebben met stressregulatie
  • Kwaliteiten en talenten van individuele teamleden en team als geheel
  • Verbeteren van de onderlinge communicatie, vertrouwen, mate van kwetsbaarheid en loyaliteit
  • Omgaan met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen of ingrijpende veranderingen
  • Werken aan het oplossen van een conflict of een vertrouwenscrisis in het team of met de manager
  • Groei in zelfsturing; in stappen toewerken naar een zo groot mogelijke zelfregulering en daadkracht van het team