Ondersteuningsprogramma vitaal team


Coach de coach is een mooie werkwijze om de verantwoordelijkheid en de expertise op het vlak van vitaal samenwerken geheel binnen een team te ontwikkelen. Vitale teams creëren is cruciaal voor alle facetten van een team en hun prestaties. Het ondersteuningsprogramma ‘Vitale teams’ laat teams groeien op hun weg naar gezonde, plezierige en efficiënt werkende teams. Vitality-works heeft hiervoor een ondersteuningsprogramma ontwikkeld waardoor de expertise ‘vitaal werken’ in het team zelf ontwikkeld wordt, met behulp van externe deskundige begeleiding op afstand. Zo is er daadwerkelijk sprake van eigen teamontwikkeling en wordt het vitaal leiderschap door het team zelf gedragen. De voortgang van aandacht voor vitaliteit in een team wordt daardoor niet afhankelijk gemaakt van een trainer of coach. Een team leert door in het programma met elkaar te groeien in het samenwerken op een vitale manier.

hoe gaan wij te werk?


Thema's

Een team kan zelf kiezen uit vier thema’s en zo hun eigen pad bewandelen. Na afronding van een thema kan men weer een ander thema oppakken. Hierdoor is het overzichtelijk en in kleine stapjes te plannen:

 • Stressreductie in het team: 2 bijeenkomsten
 • Gezond blijven werken: leefstijl in 2 bijeenkomsten
 • Vitale communicatie: 2 bijeenkomsten
 • Samen leren: feedback; 2 bijeenkomsten

Wat levert het op?


 • Vitaal leiderschap versterken van medewerkers
 • Bewuster en actief reguleren van het eigen stressniveau waardoor men zich prettiger voelt, meer energie heeft en positiever is ingesteld
 • Relaties onderling worden door deze aanpak versterkt: verbinding tussen teamleden is een belangrijke behoefte
 • Bewuster op het vlak van leefstijl en het doorpakken hierbij
 • Medewerkers voelen zich meer empathisch betrokken bij elkaar; er wordt bewust samengewerkt dat leidt tot het ontwikkelen van partnerschap binnen het team
 • Reductie verzuim door meer binding, werkplezier, gedeelde verantwoordelijkheid, stressreductie, effectievere en positievere communicatie in het team

Opbouw programma

Het ondersteuningsprogramma ontwikkelt het gehele team waarin 1 of 2 'voorzitters' (de teamcoach, de leidinggevende of een teamlid) verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van deze thema’s binnen het team.

 • Het team heeft hierbij keuze uit 4 thema’s. Voor ieder thema is voorbereidend informatiemateriaal beschikbaar voor alle medewerkers bestaande uit een voorbereidingsvideo en/of leesmateriaal en een praktische opdracht.
 • Door middel van twee bijeenkomsten wordt de verantwoordelijke voor vitaliteit door de externe deskundige van Vitality-works middels individuele coaching voorbereid op beide bijeenkomsten. De verantwoordelijke wordt hierdoor ondersteund om gefocust en alert op het doel en het resultaat van het programma aan de slag te gaan met het team.
 • Een begeleidersinstructie per bijeenkomst wijst de weg in de bijeenkomsten voor de verantwoordelijke die de leiding heeft(handleiding en opdrachten voor na de bijeenkomst).