Executive Coaching

Executive coaching is exclusief voor directeuren, managers, leidinggevenden en zelfstandige ondernemers. Het leiden van een team, organisatie of onderneming is bij voorbaat een functie waar veel verantwoordelijkheid op rust. Door snelle veranderingen in de markt, de veeleisende omgeving en de impact die beslissingen van executieves hebben is groei op persoonlijk en professional vlak essentieel. Leidinggevenden en managers zetten de toon met hun eigen leiderschap.

Tijdens deze individuele sessies wordt er ingezoomd op processen die spelen binnen en buiten de organisatie. Hierin staat ten alle tijden de visie van de persoon centraal en wordt er vooral aandacht besteed aan ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Welke (belemmerende) overtuigingen heb je over jezelf als manager, over je medewerkers en over je organisatie als geheel en hoe kan je deze effectief omzetten in concrete veranderingen. Ook zal je privéleven aan bod komen want als leidinggevende of ondernemer is het een grote uitdaging om een evenwichtige werk-privé balans te creëren.

Verder zal er worden ingezoomd op de relatie die je als leidinggevende hebt met je team. Als manager ben jij eindverantwoordelijk voor de prestaties van je medewerkers. Daarom is het ontwikkelen van leiderschap in je medewerkers een cruciaal onderdeel van jouw functie. Het doel van onze coaching is er dan ook niet alleen gericht om persoonlijk leiderschap te creëren voor jezelf, maar ook hoe je medewerkers inspireert en begeleidt om effectiever en zelfsturend te werk te gaan.

Daarnaast is het leiden van organisaties en/of teams vaak een eenzame functie waarbij dit traject uitkomst kan bieden in de vorm van een onafhankelijke gesprekspartner waar je eerlijke en confronterende feedback van kan verwachten.

hoe gaan wij te werk?


1- Wie wil ik zijn als leider?

Jouw visie en coachvraag staat centraal tijdens de coaching. Hoe wil jij leidinggeven en welke belemmeringen in jou zorgen ervoor dat je dit gedrag niet altijd neer kan zetten? Met eerlijke en directe feedback in combinatie met jou wil om te groeien als leider ga je aan de slag. In de praktijk zal je ervaren hoe jouw authentieke leiderschap motiverend en effectief werkt op het team doordat jij lde 'bron' bent.


2- Hoe zet ik vitaal leiderschap in?

Onze aanpak richt zich op het creëren van een bewuste, coachende en ondersteunende benadering vanuit leidinggevenden. Een kernonderdeel hiervan is het versterken van de vitale communicatie in het team of de organisatie. We focussen op zelf 'de bron' zijn van een vitale leer- en leefstijl, met als hoofddoel het ontwikkelen van leiderschap bij medewerkers. 

3- Commitment en samenwerking creëren

De verantwoordelijkheid van een leidinggevende is het ontwikkelen van een effectief en doelgericht team. De manier van samenwerken en het teamproces zijn belangrijke pijlers voor hoe een team functioneert. Door bewust te worden van de verschillende persoonlijkheidsstijlen die medewerkers hebben zal je het samenwerken positief kunnen beïnvloeden. Daarnaast wordt er ingezoomd op hoe jij als manager of directeur commitment kan vergroten bij de medewerkers, waardoor het verantwoordelijkheidsgevoel in het team groeit.