Individuele trainingsprogramma's vitaliteit

Medewerkers kunnen op bepaalde momenten in hun leven tegen eigen acute vitaliteitsvraagstukken aanlopen. Als werkgever kun je met deze individuele trainingstrajecten op een snelle effectieve manier een vitaliteitstraject aanbieden. Hiermee voorkom je verzuim en werk je preventief aan vitale, gezonde en blije medewerkers.

Medewerkers kunnen kiezen uit 3 trajecten: fysiek sterk, emotioneel sterk en mentaal sterk. Ieder traject bestaat uit een intakegesprek, wekelijkse online trainingsmodules met video en opdrachten over een bepaald onderwerp. Daarnaast worden er diverse coachgesprekken ingepland met een vitaliteitscoach. De combinatie van individuele coaching, videotraining en opdrachten versterken elkaar waardoor doelen worden behaald.

De medewerker gaat gemotiveerd het wekelijkse trainingsprogramma uitvoeren en zet hierbij de persoonlijke issues centraal. Met het programma ontwikkelt de medewerker het eigen vitaal leiderschap op het vlak van zorg voor zichzelf en ontwikkelt hij/zij persoonlijk leiderschap door bewustwording van de effecten van de eigen acties die neergezet worden.

De start ligt bij het intakegesprek waarbij de doelen concreet worden gemaakt, de leeromgeving wordt uitgelegd evenals de werkwijze en de coachgesprekken worden ingepland. Tevens is inspireren hierbij een belangrijk doel.

hoe gaan wij te werk?


1- Trainingsprogramma Fysiek sterk

 8 weken, wekelijks een video met opdracht en drie coachgesprekken van een uur en twee korte follow-up gesprekken.

Fysiek sterk gaat over het bewust creëren van fysieke energie voor je lichaam. Doelen die behaald worden liggen op gebieden van fitheid, gewichtsbalans en verminderen van fysieke lichamelijke klachten. Ademhalen, voeding, bewegen en slapen zijn hierin belangrijke regulerende factoren. De training heeft als resultaat dat de deelnemer leert hoe hij/zij zelf eigen doelen kan behalen en zo succesvol de eigen leefstijl positief kan beïnvloeden.

2- Trainingsprogramma Emotioneel sterk

12 weken, wekelijks een video met opdracht en zes coachgesprekken van een uur. In het programma ‘Emotioneel sterk’ leert de deelnemer om negatieve gedachten zoals oordelen over zichzelf of de ander, verwachtingen en interpretaties om te zetten naar neutrale en positieve gedachten en gedrag. Deelnemers leren wat emoties zijn en hoe ze hun eigen gedrag kunnen beïnvloeden door hier effectief mee om te gaan. Er wordt gewerkt met opdrachten om het zelfvertrouwen te versterken en de zelfbeheersing, sociale vaardigheden en empathie van de deelnemer te vergroten.

3- Trainingsprogramma Mentaal sterk

 10 weken, wekelijks een video met opdracht en vijf coachgesprekken van een uur en twee korte follow-up gesprekken.

In ‘Mentaal sterk’ leert een deelnemer om vanuit een optimistische blik optimaal te presteren en lef te hebben om uit de comfortzone te stappen. Men leert om bewust te werken aan de eigen mentale capaciteit, zodat men het leven goed kan organiseren en leert om gefocust werkzaamheden uit te voeren. Door bewust inspanning af te wisselen met herstelmomenten, maakt men bewust keuzes op mentaal vlak en traint men de mentale spier. De succesfactor hierbij is het leren kijken met de bril van ‘realistisch optimisme’; de wereld zien zoals hij is, maar altijd werkend naar een gewenste uitkomst of oplossing. Dit betekent gedachtenpatronen doorbreken, kansen zien en anderen benaderen vanuit neutraal/positief gedrag. Het programma is een opvolging van het programma Emotioneel sterk.