Bouwen aan een vitale organisatie


Onze aanpak is gericht op de kern van een vitale organisatie, met als middelpunt de ontwikkeling van vitaal leiderschap op alle niveaus. Onder vitaal leiderschap verstaan wij  persoonlijk leiderschap, bewustwording van eigen gedrag en communicatie die gericht is op het vitaal houden van de relatie met de ander en elkaar ondersteunen in een vitale leer- en leefstijl.

Wij adviseren organisaties die vanuit deze verdieping willen groeien. Wij gaan graag eerst in gesprek om vanuit een onafhankelijke rol confronterende vragen te stellen die nodig zijn om te weten waar de schoen wringt binnen de organisatie. In gezamenlijkheid wordt er een quikscan gemaakt van de mate van vitaliteit van de organisatie op basis van een aantal kritische prestatie indicatoren. Het maken van een verzuimanalyse door middel van gesprekken met leidinggevenden kan hierbij een aanvulling zijn.

Afhankelijk van de visie en de doelstelling die een organisatie heeft op het vlak van vitaliteit en duurzaamheid zijn diverse interventies mogelijk:

1- Organisatie of afdelingsbreed programma gericht op thema's van vitaal leiderschap; mentale veerkracht, regie op verzuim, leefstijl, vitale teams, vitale communicatie

2- Trainingen; vitaal leiderschap voor managers, Selfcare, vitale communicatie, feedback, stressreductie, persoonlijkheidsstijlen (o.a. disc), regie op verzuim, gezond bewegen etc. (zie pagina training)

3- Coaching; vitaliteitscoaching bij verzuim, individuele coach/trainingsprogramma's op Vitaliteit thema's, teamcoaching vitale teams en coach de coach programma's (zie pagina coaching)

4- Workshop of Webinar; werkgeluk, focus, leefstijl, voeding, hormonen, vitale communicatie, uit de comfortzone, vitaal leiderschap etc. (zie pagina training)

Challenge yourself, 

it is they only path which leads to growth

Morgan Freeman

Onze visie en aanpak


Transitie

Vitaal leiderschap in de organisatie creëer je door inzet op bewustwording & vitale communicatie, dit leidt tot de gewenste gedragsverandering.

Onze aanpak richt zich op het creëren van een bewuste, coachende en ondersteunende benadering vanuit de managers. Zij leren op welke gebieden zij nog meer aanwezig kunnen zijn bij hun team, wat hun visie is op hun eigen leiderschap en hoe zij samenwerking, stressreductie en vitale communicatie binnen het team kunnen versterken. Dat betekent confrontatie door eerlijke feedback en zelfreflectie; wie wil ik zijn als leidinggevende, ben ik zelf de persoon waar ik graag mee samen zou willen werken?

We focussen op zelf 'de bron' zijn van een vitale leer- en leefstijl, op hoe zij als leider het verschil kunnen maken met betrekking tot de resultaten van het team, van de samenwerking, van neutraliteit, van verantwoordelijkheid en positiviteit. 

Begin bij jezelf!

Onze training en coaching is gericht op het versterken van het individueel vitaal leiderschap in bewustzijn, leefstijl, keuzes maken in tijd, effectiviteit, grenzen stellen, vitale communicatie, luisteren en verantwoordelijkheid nemen. De resultaten hiervan zijn bewustere medewerkers die stappen zetten om voor zichzelf te zorgen omdat ze beseffen dat het aan hen is om hun omgeving te beïnvloeden.

Met deze input leren zij stapsgewijs te kiezen voor bewuste individuele herstelmomenten gedurende de dag. Tevens ontdekken zij hoe zij op kunnen laden in contact met anderen door de principes van vitale communicatie toe te passen, zowel tijdens werk als privé. De vraag 'wie wil ik zijn' richting de ander is een belangrijk anker voor de transitie. Doelen stellen, houden aan afspraken en helder communiceren zijn mechanismen die helpen om invulling te geven aan de eigen intentie. Dus ook als het gaat om leefstijl, emoties en mentale veerkracht.

Hierdoor ontstaan er betere relaties in teams, minder stresservaringen, meer werkplezier, hogere kwaliteit van de dienstverlening, een sterkere samenwerking en een hogere effectiviteit en productie.

Principes vitale communicatie 

Je staat er meestal niet bij stil maar communicatie is energie uitwisseling en heeft dus direct effect op de vitaliteit van jezelf en de ander. Positieve/neutrale communicatie heeft een trilling die wij ervaren als prettig. Negatieve communicatie heeft een lagere trilling en dat voelt anders, minder prettig en minder veilig. Dit werkt door in de sfeer van de organisatie en beïnvloed de resultaten op alle vlakken. Dit creëer je door vanuit verbinding met jezelf contact te maken met de ander. 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Persoonlijke positieve aandacht geven aan je collega’s helpt dus om mensen vitaal te houden.  Hiermee wordt het onderlinge contact en de communicatie bevorderd. We laden hierdoor op en gaan daardoor beter presteren. Vitale communicatie gaat uit van het elkaar zien, horen, waarderen, vertrouwen en de intentie blijven zien van de ander. Dit betekent niet oordelen over de ander en waken voor projectie. Door steun en kracht te ontlenen aan elkaar, door elkaar scherp te houden en samen te willen leren, groeit een team. 

Deze principes zien wij als basis voor het bouwen aan een vitale organisatie en dit vergt groei in bewustwording van bovengenoemde principes en veel oefenen met elkaar!

Checklist: Hoe vitaal is jouw organisatie?

Vink onderstaande kernpunten van een vitale organisatie af, kijk eerlijk naar wat er goed gaat en wat er beter kan in jouw organisatie?

 • Er is een duidelijke visie en we zijn doelgericht 
 • De visie wordt gedragen door de medewerkers, mede doordat er een open sfeer is
 • Er wordt geïnvesteerd in vitaliteit bij personeelsontwikkeling
 • Er zijn goede arbeidsvoorwaarden 
 • Er is oog voor de werk-privé balans
 • Voor iedereen is zijn of haar rol duidelijk 
 • Men mag meedenken zodat er ruimte is voor co creatie tussen managers en medewerkers 
 • Men voelt zich veilig 
 • Er wordt intern en extern gewerkt in partnerschap 
 • Men weet wat de risico's en kansen van de markt zijn
 • De organisatie kent een cultuur van systematische problemen aanpakken en ideeën ontwikkelen
 • Er wordt gecommuniceerd vanuit de principes van vitale communicatie 
 • De leidinggevenden stimuleren en steunen medewerkers en krijgen ruimte om medewerkers te ontwikkelen
 • De vitale leidinggevenden verbinden, versterken en inspireren

(checklist uit Tvoo april 2015)